eHealth4Cancer

Nyt projekt vil øge livskvaliteten hos mennesker med kræft ved at forbedre adgangen til digitale sundhedsløsninger

Den 26. april 2023 lød startskuddet på det nye EU-finansierede projekt, E-Health4Cancer. Formålet med projektet er at samle gode eksempler på digitale sundhedsløsninger med henblik på at øge livskvaliteten hos mennesker med kræft og deres pårørende i Europa.

”Over det næste års tid, vil vi indsamle viden og erfaringer med eksisterende digitale sundhedsløsninger på tværs af europæiske lande og udvikle en oversigt med gode eksempler samt kortlægge behov, der ikke er dækket af de tilgængelige løsninger. Ambitionen er at øge livskvaliteten for mennesker med kræft ved at give dem og deres pårørende adgang til brugervenlige digitale sundhedsløsninger,” siger Line Zinckernagel, der fra Komiteen for Sundhedsoplysning vil bidrage med de danske input og erfaringer.

Hjælp til millioner
Kræft er et globalt sundhedsproblem. I 2020 var der 19,3 mio. nye kræfttilfælde verden over, hvor Europa var særligt ramt, og bare i Danmark lever mere end 350.000 mennesker med eller efter kræft.

Digitale sundhedsløsninger kan give støtte og redskaber til at tage en mere aktiv del i egen behandling og i at håndtere og mestre livet med kræft. Derfor er det lovende, at de vinder mere og mere frem, men der mangler både overblik og viden om de eksisterende løsninger. Derfor er E-Health4Cancer et vigtigt initiativ.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Cancer Guidance Center og the Greek Carers Network fra Grækenland, University of Naples Frederico II fra Italien og som nævnt Komiteen for Sundhedsoplysning.